Share
Taxa auto de poluare se restituie mai ușor, dar tot cu încetineală

Taxa auto de poluare se restituie mai ușor, dar tot cu încetineală

Din 2016,  se poate solicita restituirea taxei auto fără a se mai merge în instanță. La cererea de restituire (vezi mai jos) se atașează: actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia (copie);  documentul care atestă plata taxei de poluare; cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare (original + copie). Toate aceste documente, împreună cu cererea de restituire se depun la registratura organului fiscal competent sau sunt trimise prin poștă, neapărat cu confirmare de primire. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2020, iar contribuabilul trebuie să menționeze și contul bancar în care se vor face plățile.

Guvernul a completat O.U.G nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Noile prevederi vin în sprijinul persoanelor îndreptățite să li se restituie sumele achitate către Fondul pentru mediu, dar care se află în imposibilitatea de a anexa dovada plății acestora, în copie sau original. În astfel de situații, ANAF va verifica în baza de date existența acestui document.

Completările lămuresc și cazurile în care o persoană a plătit taxa, dar nu a mai înmatriculat autovehiculul, ca atare nu are cum atașa la cererea de rambursare copii ale cărții autovehiculului și certificatului de înmatriculare.. În acest caz, cererea de restituire va fi însoțită de documentul care confirmă plata taxei neutilizate, în original. Documentul, semnat și ștampilat de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule, va avea înscrisă mențiunea „taxă neutilizată”.

Se aduc precizări și privind termenul de 120 de zile pentru restituirea sumelor stabilite de instanțe prin hotărâri judecătorești. Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018. Timbrul de mediu se restituie  tot în 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

 

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu