Share
Se pot depune cererile pentru ajutorul de stat destinat crescătorilor din sectorul suin și avicol

Se pot depune cererile pentru ajutorul de stat destinat crescătorilor din sectorul suin și avicol

Ajutorul financiar vine în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și constă în sume destinate susținerii activității crescătorilor de animale din două sectoare.

Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de14 martie 2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de „ajutor de stat pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 126.694.400 lei,  reprezentând echivalentul a 25.600.000 euro, pentru sectorul suin (creșterea porcilor) și de 151.934.300 lei, reprezentând echivalentul a 30.700.000 euro, pentru sectorul avicol.

Sumele se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pe anul 2024.

Cuantumul ajutorului de stat  este de:

100 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat și/sau animale de reproducție, respectiv scoafe și/sau scrofițe montate;

100 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun sau se transmit la Centrele Judeţene ale APIA pe raza cărora își au sediul social sau unde au depus cererea de plată pentru M14 sau DR 06.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 280.000 euro, iar cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9334 lei pentru 1 euro.

Se cumulează cu alte scheme de ajutor

Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 62 lit. a) întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole din Comunicarea Comisiei Europene (2023/C 1.188), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Plata ajutorului de stat se efectuează de către APIA – Aparat Central până la data de 30 iunie 2024, în baza cererilor autorizate la plată de către Centrele APIA. Se pot efectua plăți și după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului seregăsescpublicate pe site-ul APIA.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu