Share
1000 de euro/hectar cultivat, ajutor pentru suținerea producției de usturoi

1000 de euro/hectar cultivat, ajutor pentru suținerea producției de usturoi

”Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”  se derulează pe o perioadă de 3 ani (2019-2021) sprijinul financiar fiind de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi. Suma  se calculează proporţional cu suprafaţa de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 3000 kg/ha. Bugetul – care se aprobă anual –  este în 2019 de 2.000.000 euro (9.300.000 lei).

Cine pot fi beneficiarii acestui ajutor

  • producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
  • producători agricoli persoane juridice.

Ce condiții cumulative trebuie să îndeplinească beneficiarii

Rivulus Dominarum
  • să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  • să obţină o producţie de minim 3 kg usturoi/10 mp;
  • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  • să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

Cererile se depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană  (DAJ) Maramureş, până la data de 15 mai.

Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iulie – 29 noiembrie  (inclusiv) a anului de cerere. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă comercializarea producţiei de usturoi valorificate în anul 2019 se depun la DAJ Maramureş până la  29 noiembrie (inclusiv).

Lasă un comentariu