Share
Dicționarul Centrului Artistic Baia Mare. Artiștii Contemporani (III) – «Generația 1965» (II)

Dicționarul Centrului Artistic Baia Mare. Artiștii Contemporani (III) – «Generația 1965» (II)

DICȚIONARUL CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE

ARTIȘTII CONTEMPORANI (III)«GENERAȚIA 1965» (II)

3. Mihai OLOS (I):

ACTIVITĂȚILE CREATIVE ȘI EXPOZIȚIONALE OFICIALE – ÎN CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE. 1962-1993

ÎN BUNĂ DIMINEAȚA (1979)

LUCRAREA LUNII IANUARIE 2012

la Muzeul Județean de Artă «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

text de lect. univ. dr. Ioan Angel NEGREAN

(analiză–studiu de caz, preluată din volumul: Tiberiu Alexa, Ioan. A. Negrean, Dorel Topan, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Lucrarea lunii: 2011–2012, Baia Mare, 2014, p. 13)

Ilustrația 1: Mihai OLOS, În bună dimineața (1982), Baia Mare, ulei pe pânză, 95 x 95 cm., nesemnat, nedatat • colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 2519 • proveniența: achiziție a Comitetului Județean Maramureș pentruCultură și Educație Socialistă, 1979 • transfer, 1982

Artist emblematic pentru Baia Mare şi Maramureş, binecunoscut la nivel naţional şi internaţional, Mihai Olos s-a născut la Ariniş în 1940, a terminat Institutul Pedagogic, Facultatea de Arte Plastice din Cluj-Napoca în 1963 şi s-a impus încă de la debut ca un artist complex, excentric, nonconformist, novator, care a ştiut să creeze forme plastice moderne, prelucrând elemente preluate din zestrea artei populare maramureşene.

Lucrarea În bună dimineaţa (realizată în anul 1979 la Baia Mare, și expusă, în premieră, tot la Baia Mare în decembrie 1979, în cadrul Expoziţiei Judeţene de Artă Plastică «Maramureş» ’79», cat. nr. 76), este o compoziţie cu cinci personaje realizată de Mihai Olos, în care „masa” compactă de personaje în straie popular – maramureşene se decupează „traforat”, aproape decorativ, de fundalul închis colorat în ultramarin şi verde. Personajul principal al compoziţiei este o femeie matură, mama celor patru copii care o înconjoară, doi băieţi şi două fete, de diferite vârste, mai mult sau mai puţin „fragede”.

Forma monolitică a grupului familial este întărită de pictor prin redarea ţinerii de mână între membrii grupului, gestul fiind încărcat de semnificaţia legăturii materne între cei prezenţi în imagine. Mama şezând, ocupă o mare parte a tabloului într-o zonă aproape centrală, situată pe o semidiagonală ascendentă, ţine în braţe o „fătucă”, aşezată pe piciorul ei drept. În mâna dreaptă ţine mâna fetei din stânga imaginii, iar în mâna stângă ţine mâna băiatului din dreapta imaginii, iar copila din braţele mamei se ţine de mână cu băieţelul care abia se vede de după fusta mamei.

Ritmurile compoziţiei sunt dinamice, chiar dacă schema de organizare formală a compoziţiei prin dispunerea şi mişcarea personajelor în spaţiul plastic, ne duc cu gândul la o compoziţie statică. Poziţionarea mâinilor şi a picioarelor personajelor crează tensiuni în spaţiul plastic, care susţinute apoi de ritmurile active formate de dungile diferit colorate ale zadiilor şi de legăturile opincilor, dau o structură dinamică interiorului monolitic al compoziţiei.

Ideea este susţinută cromatic de fragmentarea suprafeţelor albe de la vestimentaţie, în contrast valoric major cu suprafeţele fundalului, de contrastele complementare de pe zadii şi de singura pată de oranj din lucrare, aflată în mâna fetei din braţele mamei. Chipul personajelor este realizat în maniera interpretativă olosiană, care la rândul ei îşi are sorgintea în una din fazele creaţiei marelui Picasso, dacă ne referim la redarea elementelor de portret şi la desenul mâinilor.

Concluzionând, avem aici de-a face cu o compoziţie realizată într-o cheie modernistă, cu un subiect cât se poate de vechi, abordare specific olosiană în care elementele tradiţionale ale portului popular din Maramureş sunt valorificate superior printr-o viziune interpretativă proprie avangardei târzii, care rămâne mereu actuală chiar dacă lucrarea împlineşte, anul acesta (2012), trei decenii de când se află în tezaurizarea Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Ilustrația 2: PROMENADĂ: «Maeștri» („generația 1935” – în mijloc, de la stânga la dreapta: Paul ERDŐS și Vasile KAZAR) împreună cu «Tinerii băimăreni reformatori» („generația 1965 – la stânga: Ilie CĂMĂRĂȘAN și Mihai OLOS” / –în marginea dreapta: Nicolae APOSTOL) la ieșirea din Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. (parterul blocului–turn de pe str. G. Coșbuc – în fundal–stânga), Baia Mare, iunie 1966, • prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

FIȘĂ DE DICȚIONAR

întocmită de dr. Tiberiu ALEXA

 1. Mihai OLOS

*26.02.1940, Ardihat/Ariniș (Maramureș) – †22.02.2015, Amoltern / Endingen am Kaiserstuhl (Baden-Würtenberg, Germania)

pictor, sculptor, artist performativ, manager, teoretician și poet român

Artist emblematic în istoria contemporană a Centrului Artistic Baia Mare – lider marcant al „generaţiei ‘65” şi promotor al „reinternaţionalizării” artei băimărene după izolarea proletcultistă din anii deceniului 1950, Mihai Olos s-a manifestat totodată ca unul dintre principalii contributori la înnoirile experimentaliste avangardist târzii şi postmodernist timpuri ale artelor vizuale din România perioadei 1960-1980.

De asemenea, Mihai Olos este artistul băimărean contemporan cu cea mai consistentă notorietate internaţională. A dobândit această notorietate relativ de timpuriu, iar apoi şi-a consolidat-o constant, îndeosebi datorită spiritului creativ insurgent şi inovativ complex, nu arareori excentric, nonconformist și polemic, pe temeiul căruia a articulat o viziune plastică profund originală într-un discurs ideatic şi în forme plastice deplin congruente modernităţii europene târzii, prelucrând elemente definitorii din zestrea artei populare arhaice maramureşene.

studii: 1959-1963: Institutul pedagogic / Facultatea de Arte Plastice, Cluj, grupa profesorului Coriolan Munteanu

activ la Baia Mare: 1962-2013

afilieri stilistice ale operei artistului la stratigrafia cronologiei estetice băimărene:

 • Al cincelea val avangardist – 1958-1989:
 • stratul recuperării aamgardismului interbelic (1958-1989);
 • stratul noului simbolism etno–arhetipal (1962-1989);
 • stratul avangardismului târziu (1966-1989);
 • Primul val post postmodernist –: 1973-2023:
 • stratul transavangardismului (1973-1985);
 • stratul noului simbolism citadin (1973-2023);
 • stratul neoexpresionismului (1976-2000)

CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE – ACTIVITĂȚILE EXPOZIȚIONALE OFICIALE. 1962-1993

Platforma principală a promovării creaţiei sale în circuitul public s-a constituit, pentru o perioadă îndelungată, prin participările sistematice la expoziţiile anuale oficiale cu juriu organizate de Filiala Baia Mare a Uniunii Artiştilor Plastici din România: Expoziţiile regionale de artă plastică (1963-1967), Expoziţiile «Maramureş» (1968-1989), Expoziţiile «Anuala Artelor» (1990-2013).

În ambianața comunității profesioniste a Centrului Artistic Baia Mare, Mihai Olos se distinge drept unul dintre principalii lideri ai grupului de tineri artiști pe care îi desemnăm, în termeni istoriografici, sub genericul «generația 1965», alături de alți remarcabili artiști băimăreni precum Ilie Cămărășan, Nicolae Apostol, Traian Moldovan, Harry Guttman, Valentina Boștină, Carol Kondrak, Gábor Tőrös ș.a.. A fost o „generație” căreia Baia Mare artistică îi datorează cele mai semnificative eforturi și realizări în direcția recuperării tradițiilor avangardiste interbelice prin depășirea/eliberarea de dogmatismele proletcultiste ale „realismului socialist”, precum și – în egală măsură – asimilarea creativă și personalizată a avangardismului european târziu.

Ilustrația 3: Mihai OLOS, Fata de pe Codru, Baia Mare, 1964, ulei pe pânză, 106 x 89 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 355 • proveniența: achiziție a Comitetului Regional Maramureș pentru Cultură și Artă, 1964 • transfer, 1964 • fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

Mai mult decât atât, privind-o astăzi din perspectiva postumă, constatăm că operei artistice produse de Mihai Olos îi revine și meritul de a fi ieșit în fața „frontului comun inovator” al acestei generații băimărene de excepție, artistul devenind și cel dintâi promotor la Baia Mare al valorilor transavangardei europene ce tocmai erau pe cale să se coaguleze prin anii 1966-1972. Iar prin această particularitate Mihai Olos a devenit înaintemergătorul și cel dintâi contributor băimărean, cu aport artistic esențial, la cristalizarea etapei timpurii a postmodernismului românesc (1966-1980).

Astfel, creația elaborată și diseminată public la Baia Mare – și prin extensie, în țară și în străinătate – a trasat traseul pe care s-au înscris, mai apoi, în creația contemporană a Centrului Artistic Baia Mare, exponenții insurgenți ai «generațiilor 70 și 80» care a fundamentat extensia valorilor de tip postmodern în arta de la Baia Mare.

Portofoliul manifestărilor sale publice relevă particularitatea unei distribuiri dinamice şi de o mare varietate tipologică, mai rar întâlnită în mediul artistic băimărean și românesc al anilor 1960-1980, cu repartizări pe o plajă geografică vastă, în care se intersectează spaţiile publice local, naţional şi internaţional.

Epozițiile personale: în România și în Europa

Pe acest fundament al diseminării creației sale prin intermedediul manifestărilor expoziționale oficiale (cu juriu) organizate în Centrul Artistic Baia Mare, s-au aşezat, mai apoi, numeroasele expoziţii personale a căror prezentare a ţintit, alternativ, mediile publice din ţară şi din străinătate. Consemnare lor, selectivă, se cuvine să înregistreze cel puţin următoarele referinţe:

în România:

 • Baia Mare: 1965; 1967; 1987 («desemncontinuu», Complexul expoziţional «Colonia Pictorilor»); 1989; 2000 (expoziție personală retrospectivă, Galeria de Artă); 2010 – Mihai Olos 70, Galeria de Artă

Ilustrația 4.: Mihai OLOS, Mireasă, Baia Mare, 1965, ulei pe carton, 58 x 50,5 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 442 • proveniența: achiziție a Sfatului Popular Regional Maramureș, 1965 • transfer, 1966 • fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

în Maramureș: • Borșa, 1965; • Sighetu Marmaţiei, 1976 (Muzeul Maramureșean);

în Bucureşti: 1965, 1968 (Galeria Simeza); 1974 (selecţie personală inclusă în «Arta şi Oraşul», Galeria Nouă); 1983-84 («Mătrăguna», Muzeul Literaturii Române); 2016-2017, expoziția retrospectivă postumă Efemeristul. O retrospectivă Mihai Olos, Muzeul Național de Artă Contemporană (curator: Călin Dan; asistent curator: Ruxandra Demetrescu).

în Poiana Codrului: 2002 («Olospolis»);

în Sibiu: 2010 (Expoziţie tematică retrospectivă, Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal).

Expoziții personale în Europa

 • Italia: 1969, Roma, Galleria La Feluca.

Ilustrația 5: Mihai OLOS, Baia Mare, «Colonia Pictorilor», iunie 1966, fotograf: Andrei Șuth, prelucare digitalizată, colecție privată, Baia Mare

 • Germania: 1977, Kasel: «Documenta VI», în cadrul F.I.U. a lui Joseph Beuys; 1978, Wickstadt; 1980, Gießen, Burgmannenhaus; 1989; 2016, «Olospolis», Berlin, Galerie Plan B.
 • Țările de Jos: 1993, Nijmeegs, Museum Commanderie van Sint-Jan.
 • Ungaria: Vác, Tragor Ignác Múzeum – Görög Templom, 1993.
 • Franța: Paris, Centre Georges Pompidou – Atelier «Constantin Brâncuși»

 

Expoziții de grup: în România și în Europa

Odată cu debutul băimărean petrecut în 1962 – și până în 1997, Mihai Olos s-a numărat printre principalii contributori la cele mai importante expoziții colective organizate de Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, atât la sediul din Colonia Pictorilor, cât și în localități din județul Maramureș, din țară (Arad, Braşov, Cluj Napoca, Piatra Neamţ, Constanţa, Bacău, Suceava, Oradea, Bistriţa, Dej, Zalău, Focşani, Tulcea).

Apoi, între 1967-2014, Mihai Olos a folosit adeseori participările sale la expoziţiile de grup ca pe niște instrumente/prilejuri de afilieri programatice sau/şi tematice, cu substanțiale angajamente demonstrative, de substanță în egală măsură estetică și atitudinală, deopotrivă la Baia Mare, în România și prin Europa:

 

în România:

 • Baia Mare:

1962, Muzeul Regional Maramureș: Expoziţia regională de Artă Plastică, Flori, ulei pe carton, 53 x 59,5 cm., cat. nr. [36];

1963, Muzeul Regional Maramureș: Expoziţia regională de Artă Plastică, Natură statică, ulei pe carton, 73 x 75cm., cat. nr. [26]; Peisaj în schimbare, ulei pe pânză, 50 x 65 cm., cat. nr. [27].

Ilustrația 6.: Mihai OLOS, Natură Statică, Baia Mare, 1963, (vezi mai sus, cat. nr. 26) ulei pe carton, 73 x 75 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 442 • proveniența: achiziție a Sfatului Popular Regional Maramureș, 1963 • transfer, 1964 • fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1964, Muzeul Regional Maramureș: XX. Expoziţie de Pictură – Sculptură – Grafică organizată în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Patriei, Fata de pe Codru, ulei [pe pânză], 106 x 89 cm., cat. nr. [40]; Natură statică, ulei [pe pânză], 66 x 72 cm., cat. nr. [41]; Portret de femeie, ulei [pe pânză], 100 x 70 cm., cat. nr. [42]; Flori, ulei [pe pânză], 73 x 53 cm., cat. nr. [43]; Fanfara sătească, ulei [pe pânză], 145 x 124 cm., cat. nr. [44].

1965,   Muzeul Regional Maramureș: Expoziţia regională de Artă Plastică, Joc oșenesc, ulei [pe pânză], 135 x 125 cm., cat. nr. Pictura 44; Mireasă, ulei [pe carton], 65 x 59 cm., cat. nr. Pictura 45; Pictură, ulei . [pe pânză], 69 x 67 cm., cat. nr. Pictura 46; Vatră, ulei . [pe pânză], 135 x 100 cm., cat. nr. Pictura 44; Icoană, ulei . [pe carton ?], 65 x 59 cm., cat. nr. Pictura 47.

Ilustrația 7: Mihai OLOS, Mireasa, Baia Mare, 1965 ( vezi mai sus ilustrația nr. 5), lucrare reprodusă tipografic în Catalogul Expoziției Regionale de Arte Plastice 1965 a Filialei Baia Mare a U.A.P.R., prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1966,   Muzeul Regional Maramureș+Galeria de Artă a U.A.P., mai–iunie: Expoziție de Artă Plastică organizată în cinstea celei de a 45 aniversări a creării Partidului Comunist Român: Lectură, ulei [pe pânză ? ], 100 x 90 cm., cat. nr. 23; Omagiu, ulei [pe pânză ? ], 120 x 100 cm., cat. nr. 24; Anunț, ulei [pe pânză ? ], 40 x 40 cm., cat. nr. 25;

Ilustrația 8: Mihai OLOS, Omagiu, Baia Mare, 1966 ( vezi mai sus: cat. nr. 24), lucrare reprodusă tipografic în Catalogul organizată în cinstea celei de a 45 aniversări a creării Partidului Comunist Român, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

            Muzeul Regional Maramureș, noiembrie–decembrie: Expoziţia regională de Artă Plastică, Natură cu flori, [pe pânză ?, ? x ? cm. ], cat. nr. 30; Natură cromatică, [pe pânză ?, ? x ? cm. ], cat. nr. 31; Laboratorul artistului, ulei pe pânză, 110 x 120 cm., cat. nr. 32; Sculptură decorativă; tehnică mixtă, h: 72 cm., cat. nr. 87;

 

Ilustrația 9: Mihai OLOS, Laboratorul artistului, Baia |Mare, 1966 ( vezi mai sus: cat. nr. 31), lucrare reprodusă tipografic în Catalogul Expoziției Regionale de Arte Plastice 1966 a Filialei Baia Mare a U.A.P.R.,, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1968,   Muzeul Județean Maramureș, noiembrie-decembrie: Expoziţia Județeană de Artă Plastică «»Maramureș 1968», Compoziție [I], ulei pe pânză, 120 x 110 cm., cat. nr. [39]; Compoziție II, ulei pe pânză, 110 x 80,5 cm., cat. nr. [40]; Fereastră, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., cat. nr. [41].

Ilustrația 10: Mihai OLOS, Compoziție [I], Baia |Mare, 1968 ( vezi mai sus: cat. nr. 39), lucrare reprodusă tipografic în Catalogul Expoziției [Județene] de Arte Plastice «Maramurel 1968» a Filialei Baia Mare a U.A.P.R.,, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1970,   Complexul expozițional «Câmpul Tineretului», septembrie–octombrie: Expoziţia Județeană de Artă Plastică «»Maramureș ‘70», Taina, ulei pe pânză, 100 x 100 cm., cat. nr. [29]; Compoziție II, ulei pe pânză, 110 x 80,5 cm., cat. nr. [40]; Gând românesc pentru Japonia, [sculptură] lemn, h: 64 cm., cat. nr. [42].

Ilustrația 11: Mihai OLOS, Gând românesc pentru Japonia, Baia Mare 1969-1970 ( vezi mai sus: cat. nr. 40), lucrare reprodusă tipografic în Afișul-catalog al Expoziției Județene de Arte Plastice «Maramureș 70» a Filialei Baia Mare a U.A.P.R.,, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1967, Baia Mare, 17 noiembrie: inaugurarea Cinematografului «Dacia» în care era amplasată principala lucrare de artă monumentală de for public (1966-1967) realizată de Mihai Olos, în colaborare cu sculptorița Valentina Boștină.

Ilustrația 12: Baia Mare, Cinematograful «DACIA» (holul principal), 1966-1967: Valentina BOȘTINĂ, Mihai OLOS: lucrare monumentală decorativă de for public, instalație de panouri decorative și montaje cinetice, aluminiu turnat, bătut și cizelat, fire de nylon, lemn de stejar fasonat, travertin de Deva fasonat, fotograf necunoscut, prelucare digitalizată, colecție privată, Baia Mare

1971,   Muzeul Județean Maramureș, mai-iunie: Expoziția omagială de artă plastică • pictură • sculptură • grafică, organizată în cinstea aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român, Maternitate, ulei pe pânză, 100 x 120 cm., cat. nr. [20]; Februarie sumbru, ulei pe pânză, 100 x 90 cm., cat. nr. [21].

            Muzeul Județean Maramureș: Expoziția tematică retrospectivă «Prezeţe artistice la Baia Mare 1896-1971», Maternitate, ulei pe pânză, nesemnat, nedatat [1968], 99,5 x 116 cm. [corect: 100 x 120], cat. nr. 124, [inv. nr. 496].

1972,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», decembrie 1972-ianuarie 1973: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’72», Construcții spațiale I, ulei pe pânză, 100 x 100 cm., cat. nr. 38; Construcții spațiale II, ulei pe pânză, diametru: 120 cm., cat. nr. 39; Construcții spațiale III, ulei pe pânză, 130 x 120 cm., cat. nr. 40; Eveniment aur [instalație performativă], aur – 25 lingouri, cat. nr. 66; Lut [instalație–obiect sculptural], lut și oglinzi, 100 x 100 x 100 cm., cat. nr. 67; Roșu–Galben–Albastru [instalație–obiect sculptural], modul constructiv, cat. nr. 68.

1973,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», decembrie 1972-ianuarie 1973: Expoziţia de artă plastică «Maramureş», Fără titlu I, ulei pe pânză, 145 x 145 cm., cat. nr. 22; Fără titlu II, ulei pe pânză, 200 x 130 cm., cat. nr. 23; Fără titlu III, ulei pe pânză, 100 x 100 cm., cat. nr. 24.

Ilustrația 13: Mihai OLOS, Ritual, Baia Mare, 1973, ulei pe carton, 62 x 68 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 638• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Artă, 1973 • transfer, 1974 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

Ilustrația 14: Mihai OLOS, Maternitate, Baia Mare, 1968, ulei pe carton, 99,5 x 116 cm. [corect: 100 xs 120 cm.], nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 496• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Artă, 1968 • transfer, 1968 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1974,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», august-octombrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’74», Mesaj planetar, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., cat. nr. 49; Progresie, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., cat. nr. 50.

1975,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul de Artă. Pictură. Sculptură. Grafică. Arte decorative – ediția 1975», Studiu, ulei pe pânză, 150 x 300 cm., [cat. nr. 57]; Detaliu, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., [cat. nr. 58]; Sceptrul popoarelor [obiect sculptural], lemn, 60 x 60 cm., [cat. nr. 59].

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’75», Rosturi I, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., [cat. nr. 57]; Rosturi II, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., [cat. nr. 58]; Rosturi III, ulei pe pânză, 150 x 150 cm., [cat. nr. 59].

1976,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul de Artă. Pictură. Sculptură. Grafică. Arte decorative – ediția 1976», Scurgeri de energie, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 50]; Galaxia galaxiilor, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 51]; Figură imposibilă, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., [cat. nr. 52]; Progresia modulului, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., [cat. nr. 53].

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’76», Structură cu pui, ulei pe pânză, ϕ 88 cm., [cat. nr. 58]; Sculptură–pictură, ulei pe pânză, ϕ 81 cm., [cat. nr. 59]; Pictură–sculptură, ulei pe pânză, ϕ 83 cm., [cat. nr. 60]; Macro–micro–scop, ulei pe pânză, ϕ 83 cm., [cat. nr. 61]; Sărutul, ulei pe pânză, ϕ 61 cm., [cat. nr. 62]; Mască [instalație–obiect sculptural], tehnică mixtă, 60 x 60 x 60 cm., [cat. nr. 114].

1977,   Muzeul Județean Maramureș – Secția de Artă. iunie–octombrie: Expoziția tematică «Achiziții noi în patrimoniul muzeului» (comisar de expoziție: Traian Moldovan), Structură, ulei pe pânză, cm., cat. nr. 48 [63].

pe pânză, 130 x 130 cm., [cat. nr. 40]; Rosturi III, ulei pe pânză, 130 x 130 cm., [cat. nr. 41].

Ilustrația 15: Mihai OLOS, Rosturi, Baia Mare, 1977, ulei pe carton, 130 x 130 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 1983• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Artă, 1977 • transfer, 1978 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

            Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’77», Rosturi I, ulei pe pânză, 130 x 130 cm., [cat. nr. 39]; Rosturi II, ulei

1978,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’78», Eveniment aur, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 65]; Rosturi, ulei pe pânză, 50 x 105 cm., [cat. nr. 66].

1979,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș», mai-iunie: Tânjaua, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 61]; Încheiere neterminată, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 62]; Rosturi I, ulei pe pânză, ϕ 190 cm., [cat. nr. 63]; Rosturi II, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 64]; Modul pentru orașul universal, ulei pe placaj, ϕ 55 cm., [cat. nr. 65]; Progresie, ulei pe placaj, ϕ 90 cm., [cat. nr. 66].

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’79», În bună dimineața, ulei pe pânză, 95 x 95 cm., [cat. nr. 76]; Sâmbra, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 77]; Rosturi în patru, ulei pe pânză, 108 x 78 cm., [cat. nr. 78]; Luna în decembrie, ulei pe pânză, 100 x 100 cm., [cat. nr. 79]; Călărire, ulei pe pânză, 100 x 100 cm., [cat. nr. 80].

1980,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș», iunie: Călăreți I, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 50]; Călăreți II, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 51]; Călăreți III, ulei pe pânză, ϕ 190 cm., [cat. nr. 52]; Călăreți IV, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 53].

Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’80», Motiv de poveste, ulei pe pânză, 60 x 126 cm., [cat. nr. 49]; Mobil–stabil, tehnică mixtă pe p.f.l., 80 x 113 cm., [cat. nr. 50]; O oră de desen, tuș pe hârtie, 127 x 35 cm., [cat. nr. 89].

Ilustrația 16: Mihai OLOS, Ecvestră, Baia Mare, 1980 (vezi mai sus, cat. nr. 44), ulei pe carton, 60 x 125 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 2603• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Educație Socialistă, 1980 • transfer, 1983 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1981,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș», mai-iunie: Călare, ulei pe pânză, 27 x 65 cm., [cat. nr. 41]; Călăreț, ulei pe pânză, 46 x 46 cm., [cat. nr. 42]; Călărie, ulei pe pânză, 43 x 43 cm., [cat. nr. 43]; Ecvestră, ulei pe pânză, 46 x 46 cm., [cat. nr. 44]; Călărește, ulei pe pânză, 71 x 70 cm., [cat. nr. 45].

            Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’81», Mătrăguna 7 B, acryl pe pânză, 36 x 55 cm., [cat. nr. 58]; Mătrăguna 2 E, acryl pe pânză, 29 x 41 cm., [cat. nr. 59]; Natură moartă cu pară și gutuie, acuarelă pe hârtie, 48 x 32 cm., [cat. nr. 88]; Natură moartă cu mere, acuarelă pe hârtie, 29 x 41 cm., [cat. nr. 89]; Natură moartă cu struguri, acuarelă pe hârtie, 29 x 41 cm., [cat. nr. 89].

1982,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș ’82», iunie-iulie: Cioplitori, ulei pe pânză, 99 x 65 cm., [cat. nr. 41]; Rosturi, ulei pe pânză, 99 x 65 cm., [cat. nr. 42].

Ilustrația 17: Mihai OLOS, Motiv de poveste, Baia Mare, 1980, ulei pe carton, 46 x 46 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 2600• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Educație Socialistă, 1980 • transfer, 1983 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

            Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’82», Mătrăgună I. 7B-8B, ulei pe pânză, 55 x 74 cm., [cat. nr. 49]; Mătrăgună II. 2A-3A-4A, ulei pe pânză, 54 x 109 cm., [cat. nr. 50]; Mătrăgună 7E-7C-8D-8C, ulei pe pânză, 89 x 89 cm., [cat. nr. 51]; La nestor ignat cu intrusa în sat, ulei pe pânză, 29 x 41 cm., [cat. nr. 52]; Codrenescul, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., [cat. nr. 53].

1983,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», iunie-septembrie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș ’83»: Nuduri în iarbă, ulei pe pânză, 102 x 102 cm., [cat. nr. 45]; Minis, ulei pe pânză, 50 x 50 cm., [cat. nr. 46]; Mărul și oglinda, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., [cat. nr. 47]; Tors, ulei pe pânză, 50 x 60 cm., [cat. nr. 48]; Mina, ulei pe pânză, 50 x 60 cm., [cat. nr. 49].

Ilustrația 18: Mihai OLOS, Codrenescul, Baia Mare, 1982, ulei pe carton, 135 x 135 cm., nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 2693• proveniența: achiziție a Comitetului județean Maramureș pentru Cultură și Educație Socialistă, 1982 • transfer, 1987 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

            Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», decembrie 1983-ianuarie 1984: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’83», «1918» ulei pe pânză, 220 x 150 cm., [cat. nr. 39].

1984,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», mai-iunie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș ’84», mai-iunie: Fără titlu [I / compoziție], ulei pe pânză, 40 x 45 cm., [cat. nr. 32]; Fără titlu [II / compoziție], ulei pe pânză, 50 x 40 cm., [cat. nr. 33].

            Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare, iunie: Expoziția tematică de program «Retronatura 84: Călătorie în lumea mea» (comisar: Tiberiu Alexa), Nud, acryl pe pânză, 59 x 57 cm., cat. nr. 26; Călăreț, ulei pe pânză, 46 x 46 cm., cat. nr. 27; Călărie, ulei pe pânză, 43 x 43 cm., cat. nr. 28; Mătrăguna 7 B, acryl pe pânză, 36 x 55 cm., cat. nr. 29; Mătrăguna 2 E, acryl pe pânză, 29 x 41 cm., cat. nr. 30.

Ilustrația 19: Mihai OLOS, Colonia Pictorilor, Baia Mare, anii deceniului 1980 (cca. 1981-1984 ?) fotograf necunoscut, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

            Muzeul Județean Maramureș – Secția de Artă, august: Expoziția tematică temporară «Omagiu Eliberării Patriei», Cioplitorii, ulei pe pânză, 135 x 135 cm., cat nr. 39; Compoziție I, ulei pe pânză, 70 x 70 cm., cat nr. 40; Compoziție II, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., cat nr. 41.

            Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», octombrie-decembrie: Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică «Maramureş ’84», Portret, ulei pe pânză, 50 x 45 cm., [cat. nr. 42]; Nud, ulei pe pânză, 59 x 57 cm., [cat. nr. 43]; Dublu portret, ulei pe pânză, 50 x 67 cm., [cat. nr. 44]; Profil, ulei pe pânză, 70 x 70 cm., [cat. nr. 45]; Profil de bărbat, ulei pe pânză, 67 x 50 cm., [cat. nr. 46]; Orașul universal – varianta în ceramică, faianță glazurată arsă – montaje în panouri, 2 x 240 x 240 cm., [cat. nr. 109].

Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare, iunie: Expoziția anuală a ATELIER 35 Baia Mare (curatori: Marius Atanase, Ioan A. Negrean, Aurel Cucu), În bună dimineața, ulei pe pânză, 95 x 95 cm., cat. nr. 27; Cioplitorii, ulei pe pânză, 95 x 95 cm., cat. nr. 28.

Ilustrația 20: Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P., 1986, Mihai OLOS oficiind vernisajul expoziției personale a artistului Mihai Pamfil, împreună cu poetul Claudian Cosoi, fotograf necunoscut (Radu Suciu ?), arhiva documentară Mihai Pamfil, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1986,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», aprilie-mai: Expoziţia tematică «Omagiu Partidului–Omagiu păcii», Încheiere neterminată, tehnică mixtă pe pânză, 135 x 135 cm., cat. nr. 33; Construcții spațiale, ulei pe pânză, 138 x 105 cm., cat. nr. 34; Rosturi I, tehnică mixtă pe pânză, 130 x 130 cm., cat. nr. 35.

1987,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», septembrie-octombrie: «Salonul Județean de Artă Plastică «Maramureș ’87»: Nuduri pe țărmure, acryl pe pânză, 50 x 60 cm., [cat. nr. 31]; Cu masca, acryl pe pânză, 25 x 20 cm., [cat. nr. 32]; Lectura, acryl pe pânză, 50 x 50 cm., [cat. nr. 33]; Nuduri în mare, acryl pe pânză, 20 x 25 cm., [cat. nr. 34]; Pe plajă, acryl pe pânză, 50 x 60 cm., [cat. nr. 35].

Ilustrația 21: Mihai OLOS, Nud cu noduri, Baia Mare, 1989-1990, ulei pe pânză, 60 x 60 cm nesemnat, nedatat; colecțiile de pictură băimăreană contemporană ale Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», inv. nr. 2746• proveniența: achiziție a Inspectoratului județean Maramureș pentru Cultură, 1990 • transfer, 1991 fotograf: Ioan A. NEGREAN, prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

1990,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», noiembrie-decembrie: Expoziţia oficială cu juriu «Anuala Artelor», Peisaj intim, ulei pe pânză, 60 x 50 cm., cat. nr. 49; Sibila, ulei pe pânză, 70 x 70 cm., cat. nr. 50; Duminica floriilor, ulei pe pânză, 60 x 50 cm., cat. nr. 51; Scriitoare cu cornul, ulei pe pânză, 60 x 70 cm., cat. nr. 52; Nud cu noduri, ulei pe pânză, 60 x 60 cm., cat. nr. 53.

1993,   Complexul expozițional «Colonia Pictorilor», octombrie-noiembrie: Expoziţia oficială cu juriu «Anuala Artelor», «43», ulei pe pânză, 60 x 60 cm., cat. nr. 39.

EXPOZIȚII DE GRUP ÎN ROMÂNIA ȘI AUROPA

în România:

 • Bucureşti: 1967, «13 Tineri Artişti», – cu prilejul Colocviului internațional „Constantin Brâncuşi“; 1973, «Tapiserie – Lemn», Complexul expozițional „Dalles”, comisar de expoziție Dan Hăulică); 1974, «Arta și Orașul», Galeria Nouă, comisar de expoziție: Mihai Drișcu; 1983, «Locul – Faptă și Metaforă», Muzeul Satului; 1997, «Experimentul în arta românească după 1960», Teatrul Național, Galeriile de Artă.
 • Timișoara: 1978, «Studio», Galeria Bastion; 2015, Art Encounters – Basic Research: D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?, Galeria Pygmalion, curator: Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher.
 • Bistrița, 1991, Artă plastică băimăreană, Galeria de Artă a U.A.P..

 

în Europa:

 • Italia: 1968, Milano, Trienala de Arte • 1980, Veneția, Bienala Internațională, (în Pavilionul Internaţional, o tablă de ardezie încadrată în instalaţia «Capitalul spaţiu 1970 – 1977» a lui Joseph Beuys).
 • Ucraina [ex U.R.S.S.]: 1977,1979: Ivano–Frankovsk Artiști plastici din Baia Mare (itinerată de Filiala Baia Mare a U.A.P.).
 • Ungaria: 1982, Gyula, Expoziția de arte plastice «Maramureș», Galeria Dürrer; 1991, Nyiregyháza, Arta plastică băimăreană, Galeria de Artă; 1992, Szolnok, Arta plastică băimăreană, Galeria orășenească de artă «Sinagoga» (toate expoziții itinerate de Filiala U.A.P. Baia Mare);
 • Polonia: 1983, Kielce, Artiști plastici din Baia Mare (itinerată de Filiala Baia Mare a U.A.P.).)
 • Germania: 1993, Berlin,Tripodul de aur; 1993, Wiepersdorf, Künstlerhaus Schloß.
 • Slovenia: 2001, Murska Sobota, Trienala Internațională de Sculptură Mică.

Pe de altă parte, de-a lungul timpului, lucrări de-ale sale au fost incluse în selecții reprezentative de artă românească contemporană prezentate în Cehoslovacia, Ungaria, Japonia, Australia, Canada, S.U.A., Italia.

Ilustrația 22: Galeria de Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P., 1986, Mihai OLOS împreună cu Mihai Pamfil, Augustin Cozmuța, Iosif Hamza, Ștefan Jurcă,  Mihaela Ganța. Ștefan Várvédő și alți participanți la vernisajul expoziției personale a artistului Mihai Pamfil fotograf necunoscut (Radu Suciu ?), arhiva documentară Mihai Pamfil • prelucrare digitalizată, colecție privată, Baia Mare.

Ilustrația 23: Baia Mare., 2004, Mihai OLOS într-o pauză convivială cu colegii participanți la cea de a treia ediție a Conentului Internațional de Pictură «Simon Hollósy» de la Baia Mare (manager: dr. Ioan Marchiș) fotograf: Radu Suciu, arhiva artistică și documentară «Radu Suciu» aflată în posesia legatarilor moștenitori ai arhivei • prelucrare digitalizată, privată, Baia Mare.

Dr. Tiberiu ALEXA

Citește și

Dicționarul Centrului Artistic Baia Mare. Artiștii Contemporani (II)


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu