Share
Sfaturi de la pompieri de care e bine să se țină seama

Sfaturi de la pompieri de care e bine să se țină seama

Pentru ca Adormirea Maicii Domnului să fie celebrată în liniște, atât personalul lăcașurilor de cult, cât și credincioșii trebuie să respecte unele reguli menite să asigure siguranța participanților la manifestările prilejuite de această sărbătoare religioasă, arată reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș. Astfel:

  • accesul credincioșilor va fi limitat astfel încât lăcașul de cult să nu se supraaglomereze;
  • pe timpul desfășurării slujbelor religioase, ușile se vor menţine fixate în poziţie deschisă şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
  • în cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă risc de incendiu;
  • evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare și interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
  • efectuarea prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase pentru înlăturarea oricărei surse care ar putea provoca un incendiu;
  • desemnarea, de către ierarhi a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână – cum sunt stingătoarele de incendiu;
  • parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor se va face astfel încât să nu se blocheze sau să se strâmteze căile de acces pentru intervenţia autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu.

De asemenea, participanții la slujbele religioase vor fi instruiți în privința lumânărilor aprinse; acestea trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii.

Lasă un comentariu