Share
Prof. Marius Voinaghi despre înființarea Colegiilor „Șincai” Baia Mare și „Dragoș Vodă” Sighet

Prof. Marius Voinaghi despre înființarea Colegiilor „Șincai” Baia Mare și „Dragoș Vodă” Sighet

La 22 noiembrie 1918 se organizează la Sighet o impunătoare Adunare Naţională care alege delegaţii comitetului Sfatului Naţional Român în frunte cu dr. Vasile Chindriş şi delegaţii pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Participarea maramureşenilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia este un subiect arhicunoscut şi din acest considerent n-o să-l reluăm aici.

Prin Decretul–lege 3631 din 11 decembrie se consfinţea unirea pe plan intern şi se organiza Transilvania provizoriu prin cele două organisme, Marele Sfat Naţional, cu rol legislativ, şi Consiliul Dirigent, drept for executiv. Acesta din urmă, avea în componență 15 Resorturi (ministere): 1. Iuliu Maniu – președinte și titular la Interne; 2. Vasile Goldiș – vicepreședinte, titular la Culte și Instrucțiune Publică; 3. Alexandru Vaida Voevod – vicepreședinte, Resortul Externe și Presă; 4. Ștefan Cicio-Pop – vicepreședinte, Resortul Armatei și Siguranței Publice; 5. Aurel Vlad – vicepreședinte, Resortul Finanțe; 6.Romul Boilă – secretar, Resortul de Comunicații, Lucrări Publice, Poștă, Telegraf, Alimentație; 7.Emil Hațieganu – secretar, Resortul de Codificare; 8. Ioan Suciu – Resortul Organizării și pregătirii Constituantei; 9. Aurel Lazăr – Resortul Justiției; 10.Victor Bontescu – Resortul de Agricultură și Comerț; 11. Ioan Flueraș – Resortul Social și Igienă; 12. Iosif Jumanca – Resortul Industriei; 13. Vasile Lucaciu – fără portofoliu; 14. Valeriu Braniște – fără portofoliu; 15. Octavian Goga – fără portofoliu. La 17 decembrie 1918, Alexandru Vaida-Voevod, Ștefan Cicio-Pop și Vasile Goldiș sunt numiți miniștri fără portofoliu în guvernul condus de Ionel Brătianu, de la București.

Astfel, portofoliile primilor doi din Consiliul Dirigent se desființează, iar în locul lui Vasile Goldiș, la Culte și Instrucțiune Publică, este desemnat Valeriu Braniște. La 14 decembrie 1918, Consiliul Dirigent înființează Gazeta Oficială, care apare neîntrerupt, la Sibiu, până la 31 martie 1920. Ea publică hotărârile Marelui Sfat al Transilvaniei, decretele, ordonanțele, notele circulare și alte decizii ale Consiliului Dirigent. În anunțul ministrului Valeriu Braniște,nr. 5742, Sibiu 14 iunie 1919, publicat în Gazeta Oficială, nr. 35/16 iunie 1919, pp. 234-235, se înființează: a) 17 licee  de băieți – din care  8 licee complete (clasele I-VIII) și 9 deocamdată cu primele 5 clase românești, la poziția 5 figurând „Dragoș” – Sighet; b) 4 școli reale superioare (clasele I-V românești); c) 3 licee de fete deocamdată cu clasele I-V românești; d) 2 școli superioare de fete (clasele I – V), la Brașov și Sighet; e) 2 școli comerciale de băieți; f) 2 școli comerciale de fete; g) 6 Școli Normale,  5 de băieți (printre care și cea de la Sighetul-Marmației) și una de fete (Foto 2-3). După cum se remarcă, Sighetul, cu cele trei unități școlare, a jucat un rol important în creionarea viitorului sistem educațional ardelean, asemenea Clujului, fiind întrecut doar de Arad și  Brașov (cu 4 unități de învățământ), dar peste orașe precum Oradea, Sibiu sau Târgu Mureș (cu câte 2).

La doar două luni de zile de la acest decret, Gazeta Oficială, nr. 48/16 august 1919 publică Comunicatul șefului resortului de culte și instrucțiunii publice, Valeriu Braniște, și anume numirea pentru trebuinţele învăţământului secundar de stat a patru directori regionali (prodirectori, directori supremi) după cum urmează: în circumscripţia Sibiului Andrei Bârseanu, fost profesor la Şcoala Centrală din Braşov; în circumscripţia Cluj Dr. Valeriu Seni, fost profesor la liceul Năsăud; în circumscripţia Oradea, Dr. Alexandru Pteancu, fost profesor la Beiuş, iar în circumscripţia Timişoara, Ioan Petrovici, fost profesor la liceul din Braşov. Prin acelaşi act sunt numiți și directorii pentru liceele nou înfiinţate, după cum urmează:

 1. La Liceul „Gheorghe Şincai”(Baia Mare) Dr. Gheorghe Hetcou, fost profesor la liceul din Beiuş.
 2. La Liceul „Traian Doda” (Caransebeş) Sabin Evuţian, fost profesor la Şcoala Normală din Arad.
 3. La Liceul „Andrei Mureşanu” (Dej) Victor Motogna, fost profesor la liceul din Năsăud.
 4. La Liceul „Radu Negru” (Făgăraş) Dr. Traian Suciu, fost profesor la gimnaziul din Brad.
 5. La Liceul „Timotei Cipariu” (Ibaşfalău) Nicolae Negru, fost profesor la liceul din Blaj.
 6. La Liceul „Coriolan Brediceanu” (Lugoj) Dr. Victor Bârlea, fost profesor la Şcoala Normală de fete din Lugoj.
 7. La Liceul „Gheorghe Lazăr” (Sibiu) Dr. Ioan Bunea, fost profesor la liceul din Braşov.
 8. La Liceul „Regele Ferdinand” (Turda) Petru Suciu, fost profesor la liceul din Blaj.
 9. La Liceul „Mihai Viteazul” (Alba Iulia) Enea Zeflean, fost director la şcoala civilă din Abrud.
 10. La Liceul „Gheorghe Bariţiu” (Cluj) n-a fost repartizat nici un profesor.
 11. La Liceul „Aurel Vlaicu” (Orăştie) Ioan Cheri, fost profesor la gimnaziul din Brad.
 12. La Liceul „Emanoil Gojdu” (Oradea) Ioan Pap, fost profesor la liceul din Sibiu.
 13. La Liceul „Dragoş” (Sighet) Dr. Eugen Széles.
 14. La Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” (Târgu Mureş) Dr. Petru Hetcou, fost profesor la liceul din Beiuş
 15. La Liceul „Moise Nicoară” (Arad) Nicolae Mihulin, fost profesor la şcoala normală din Arad.
 16. La Liceul „Simion Bărnuţiu” (Şimleul Silvaniei) Dr. Ioan Osian, fost profesor la Beiuş.
 17. La Liceul „Mihai Eminescu” (Satu Mare) Dr. Vasile Lohan, fost profesor la liceul Seghedin.

Potrivit Anuarului Liceului „Dragoș-Vodă”, nr. 1/1920 cursurile au fost deschise la 10 octombrie 1919, cu discursul directorului Dr. Eugen Széles, din care la Centenarul CNDV s-a decis să fie stabilită și Misiunea Școlii: Să vă însămnați, că pentru voi muncim, pe voi voim să vă înarmâm cu armele științei, cinstei și omeniei, căci voi veți fi stâlpii, pe care se va răzima țara noastră scumpă în viitor.

După al Doilea Război Mondial, Liceul de băieți „Dragoș Vodă” își va modifica de mai multe ori numele, devenind rând pe rând, Liceu Mixt, (odată cu unificarea cu liceul de fete) Liceu Mixt „Filimon Sârbu”, Școala Medie Nr.1 Sighet, Școala Medie Nr. 1„Filimon Sârbu”, Liceul de cultură generală, Liceul „Dragoș Vodă”, Liceul real-umanist „Dragoș Vodă”, Liceul Industrial „Dragoș Vodă”, Liceul Teoretic „Dragoș Vodă”, pentru ca începând cu 1 septembrie 1999 să devină Colegiul Național „Dragoș Vodă”, iar 20 de ani mai târziu, Școală – Ambasador al Parlamentului European în România.

Autor: Prof. Marius VOINAGHI
(dragoșist, promoția 1992)

Foto sus: Liceul „Dragoș Vodă” (colecția Pal Robert Zolopcsuk)

 

Anexe

Foto 1: Consiliul Dirigent (sursa: www.ro.wikipedia.org).

Foto 2-3: Actul de înființare a Liceului de băieți „Dragoș” Sighet; mulțumesc Acad. Emil Burzo, președinte de onoare al Academiei Române filiala Cluj, pentru că mi-a pus la dispoziție documentul.

Foto 4: Corpul profesoral (1920), în centrul rândului de jos, Dr. Eugen Szeleş (sursa: arhiva CNDV).

Foto 5: Pagina 3 din Anuarul I, Tipografia Culturală Societate pe Acții, Sighetul Marmației, 1920.

 

Bibliografie:

Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Editura Gutinul Baia Mare, 1997, pp.201 – 202.

Vasile Anișorac, Liceul „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației. Monografie 1919-1996, Editura Valea Verde, Sighetu Marmației, 2012, pp.39-50.

Gherheş Ilie, Maramureş: delegaţii cu credenţional, la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,  în Acta Musei Maramorosiensis, Sighetul Marmaţiei, 2017, pp. 201 – 204.

Marin Pop, Poziția lui Iuliu Maniu și a Partidului Național Român din Transilvania în problema dizolvării Consiliului Dirigent, în Caiete Silvane, 2020, pp. 29-33.

Constantin Băjenaru, Consiliul Dirigent și problematica școlară din Transilvania (decembrie 1918-aprilie 1920), în Acta Terrae Fogarasiensis, VIII, Editura Negru Vodă, 2019, pp.268-276.

Vasile Popeangă, Mărturii transilvănene despre acte creatoare de pedagogie românească, Arad, 2007, pp. 105 -106.

Academia Română, Istoria românilor , vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 525 – 526.

Marius Voinaghi, Livia Ardelean, Anca Costin Hendea, Florin Dragoste, Klara Gu;eth, Teofil Ivanciuc, Istoria Maramureșului. Manual pentru liceeni, Editura Valea Verde, 2020, pp. 86-89.

Sitografie:

https://axa-cndv.ro/osuta/sample-page/istoricul-colegiului-national-dragos-voda-sighetu-marmatiei/

https://dspace.bcucluj.ro/jspui/handle/123456789/143498 Decretele, regulamentele şi ordonanţele Consiliului Dirigent din Transilvania publicate în „Gazeta Oficială” din 1918-1920.

https://sites.google.com/view/cndv-scoala-ambasador/


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu