Share
Dicționarul etimologic al localităților din județul Maramureș – ediție revăzută și adăugită – a ieșit de sub tipar

Dicționarul etimologic al localităților din județul Maramureș – ediție revăzută și adăugită – a ieșit de sub tipar

Zilele trecute, Dicționarul etimologic al localităților din județul Maramureș (ediție revăzută și adăugită) a ieșit de sub tipar. Autor este Dorin Ștef, iar lucrarea conține 446 de pagini.

„O carte își păstrează mirosul specific, dat de cerneala tipografică, cel puțin 48 de ore după ce iese de sub rotativă; în unele situații, chiar și câteva zile, după ce a părăsit legătoria, a fost împachetată și a luat drumul beneficiarului. E acel iz de carte prospătă, ca și pâinea scoasă de curând din cuptor. Cartea, ca și pâinea, ține de foame. În plus, satură setea de cunoaștere.

Eu trag nădejdea că această ediție (revăzută și adăugită) a Dicționarului etimologic al localităților din județul Maramureș (DELM) va ostoi foamea și setea celor doritori să afle toate teoriile și ipotezele exprimate până acum față de originea numelui oricărei localități din județul Maramureș.

Lucrarea a apărut sub egida onorabilei edituri clujeane Casa Cărții de Știiință și a fost tipărită în condiții grafice excepționale la Tipografia Surorilor Lauretane din Baia Mare. Coperți cartonate, 446 de pagini. O carte solidă, robustă și densă, zic eu.

Săptămâna viitoare va începe expedierea primului lot de exemplare spre beneficiari – în primul rând, sponsorii proiectului. Apoi, bibliotecile publice.

Voi anunța lansarea cărții, de îndată ce voi stabili ziua și locația”, anunță autorul.

În prima parte a cărții s-a realizat o descriere a cadrului general specific județului Maramureș. O atenţie deosebită a fost acordată etimologiei toponimului Maramureş.

Partea a doua a lucrării tratează cele 247 de localităţi cu rang de sat, comună și oraş din judeţul Maramureş. Fişa analitică a fiecărui articol cu­prinde, după caz: rangul, zonarea și localizarea, numele localităţilor compo­nente (în cazul oraşelor şi comunelor), stema și sigiliul localității, prima atestare docu­mentară a localităţii, populaţia la ultimul recen­sământ, numărul de gospodării, etnii, culte, dialectul popu­laţiei majoritare, numele comun al locuitorilor, porecla comunitară, personalităţi locale, cetățeni de onoare, instituții, resurse naturale, arii protejate, peșteri, monu­mente de arhe­ologie și istorice. În ceea ce privește originea numelui localităților, au fost analizate: denu­mirile ates­tate, evo­luția numelui localității, denumirea uzuală în prezent, numele vechi utili­zat de localnici, soluțiile etimologice, legende și tradiții (privind înte­meierea așezării) și evoluția eti­mo­logică.

De precizat că lucrarea se înscrie în seria contribuțiilor la monografia județului Maramureș.

L.C.H.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu