Share
A fost aprobat noul PUG al comunei Bârsana! S-a obținut extinderea rețelelor în zona Văleni, recent inclusă în intravilan (DOCUMENT)

A fost aprobat noul PUG al comunei Bârsana! S-a obținut extinderea rețelelor în zona Văleni, recent inclusă în intravilan (DOCUMENT)

Autoritățile din Bârsana au aprobat noul Plan Urbanistic General al comunei, pe care, spun autoritățile, au încercat să-l adapteze la necesitățile existente, asta însemnând o zonă centrală delimitată în conformitate cu necesităţile actuale ale bârsăneștilor și năneștenilor.

Prin aceste modificări, administrația locală spune că a urmărit creșterea economică durabilă prin valorificarea potențialului turistic, punerea în valoare a potențialului cultural de care dispune unitatea administrativ-teritorială, dar și a celorlalte ramuri economice compatibile zonei.

„Un al obiectiv urmărit a fi îndeplinit se referă la facilitarea dezvoltării generale de servicii pentru sănătate, educaţie, cultură, ridicarea nivelului general de dotare şi echipare a localităţilor, creşterea numărului de locuri de muncă disponibile prin impulsionarea dezvoltării”, a explicat Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.

Prin includerea unor noi zone în intravilanul comunei, autoritățile au realizat, în fapt, dezvoltarea zonelor noi cuprinse, printre care și zona Văleni, pentru care s-a obținut extinderea de rețea electrică și alimentare cu apă și asigurarea cadrului legal necesar pentru noi construcții.

„Toate acestea vor reprezenta o condiție esențială și un criteriu obligatoriu pentru majoritarea liniilor de finanțare, în accesarea de noi fonduri europene în diferite ramuri ale economiei, dar și asigurarea de sanse egale pentru toti cetățenii comunei în absorția acestor fonduri”, a adăugat Teodor Ștefanca.

C.Ț.

Lasă un comentariu