Share
Mai e  luna (re)înscrierilor  la grădiniță

Mai e luna (re)înscrierilor la grădiniță

Mai e luna (re)înscrierilor la grădiniță

Ministerul Educației Naționale (MEN) a anunțat că  din 6 mai vor începe reînscrierile copiilor care sunt deja la grădiniţa și urmează să o frecventeze și anul școlar viitor, iar înscrierile copiilor nou veniți se vor derula începând  din 20 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Potrivit MEN, în situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existenţa unui document care dovedeşte că un copil este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ respectivă;
  • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Lasă un comentariu