Share
Cum e cu votul prin corespondență

Cum e cu votul prin corespondență

Cum e cu votul prin corespondență

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul celor care s-au înregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro până miercuri, 14 august, era de peste 16.400 de alegători.

Potrivit AEP, avantajele votului prin corespondență sunt:

 • posibilitatea de a vota de acasă printr-o procedură simplă şi sigură;
 • evitarea aglomeraţiei de la secţiile de votare;
 • evitarea costurilor deplasării la secţia de votare.

AEP recomandă cetăţenilor cu drept de vot din străinătate să opteze pentru votul prin corespondenţă, a cărui procedură este simplă, sigură şi eficientă şi care reprezintă o modalitate modernă de vot anticipat la distanţă.

Pentru exercitarea votului prin corespondenţă trebuie parcurşi următorii paşi:

ÎNREGISTRAREA – completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. La acest formular trebuie anexată copia scanată sau fotografia actului de identitate şi copia documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016).

PRIMIREA DOCUMENTELOR – Poşta Română transmite alegătorului următoarele documente necesare exercitării votului prin corespondenţă:

 • două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • două plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • două autocolante cu menţiunea „VOTAT”, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • două buletine de vot prin corespondenţă, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
 • instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot;
 • două autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă din ţară, pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondenţă în ţară îl va aplica pe plicul exterior.

VOTAREA

 • Pe buletinul de vot se lipeşte autocolantul cu menţiunea „VOTAT” pe patrulaterul cu candidatul preferat;
 • Buletinul de vot astfel marcat se introduce în plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigilează;
 • Se completează certificatul de alegător, menţionând data şi semnând olograf;
 • Se introduce plicul interior şi certificatul de alegător în plicul exterior, care se sigilează
 • Atenție! În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru preşedintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conţine candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.

EXPEDIEREA – Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate are trei variante de expediere a plicului exterior sigilat care conţine votul său:

 • îl trimite în ţară, depunând plicul la orice oficiu poştal ori în orice cutie poştală a statului gazdă;
 • îl depune la orice operator de curierat sau îl poate transmite la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din statul gazdă, după caz, pe cheltuiala sa;
 • îl poate depune personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din ţara gazdă după caz.
  Înregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro se poate face doar în nume propriu. Orice acţiune de utilizare a datelor de identitate în vederea înregistrării online în numele altei persoane este ilegală. Faptele de acest gen, realizate cu scopul de a genera înfiinţarea artificială de secţii de votare semnifică inducerea în eroare a autorităţilor publice şi pot aduce prejudicii statului român.

AEP atrage atenţia tuturor cetăţenilor cu drept de vot care intenţionează să se înregistreze pe portal să acţioneze individual, respectând principiile onestităţii şi corectitudinii, şi să nu divulge datele de identificare proprii unor terţe părţi în scopul facilitării înscrierii unui grup de alegători de către o singură persoană. Accesaţi portalul www.votstrainatate.ro pentru a vă preînregistra şi a vă asigura exercitarea dreptului de vot. Întrebări şi sesizări legate de procedura de preînregistrare şi înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro

Lasă un comentariu