Share
Ce poți să faci ca să primești o pensie mai mare

Ce poți să faci ca să primești o pensie mai mare

Casa Județeană de Pensii (CJP) Maramureș anunță că în sistemul public de pensii orice persoană care doreste se poate asigura cu contract de asigurare socială, pentru a-și completa venitul asigurat. O pot face atât cei care nu au nicio formă de asigurare pentru pensie sau nu au niciun venit permanent, cât si cei care au deja o asigurare cu contract individual de muncă sau care sunt asigurati intr-un alt sistem decat cel public de pensii (avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege).

Principalele avantaje sunt:

 • drepturi de pensii și ajutoare sociale conform legii, dreptul la bilete de tratament balnear subvenționat;
 • este singura posibilitate legală de a completa venitul asigurat pentru pensie;
 • contractul se poate înregistra foarte rapid, cu minim de acte;
 • venitul asigurat se stabilește de persoana asigurată la nivelul dorit de aceasta, peste minimul legal;
 • poate fi încheiat oricând, se poate rezilia oricând la cerere, se poate încheia oricând un nou contract;
 • contributiile aferente contractului se pot achita și în avans, chiar din momentul înregistrării lui, fără a fi necesare drumuri în plus la instituții.

Contractul de asigurare socială se incheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritoriala de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei. Venitul lunar asigurat înregistrat în contract nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată si poate fi modificat prin depunerea unui act adițional la contractul de asigurare socială.

Documentele necesare pentru încheierea contractului sunt:

 • actul de identitate – certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurator;
 • actul de identitate al reprezentantului, precum și actul care atestă calitatea acestuia.

Reprezentanții CJP Maramureș mai precizează că pentru anul 2020:

 • salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata este 2.230 de lei;
 • venitul lunar minim asigurat este 2.230 de lei;
 • venitul lunar asigurat va constitui bază de calcul pentru pensie și lunar va determina contribuția de asigurări sociale datorată;
 • cota contribuției de asigurări sociale este de 25%, astfel încât contribuția lunară datorată pentru contractele de asigurare socială va fi cel puțin 558 de lei pentru venitul lunar minim asigurat.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Modalitățile de plată sunt:

 • la casierie;
 • prin virament bancar;
 • cu mandat poștal;
 • plată anticipată pe 12 luni.

Lasă un comentariu