Share
Agricultorii pot depune cererile pentru ajutorul de stat ce vizează reducerea accizei la motorină

Agricultorii pot depune cererile pentru ajutorul de stat ce vizează reducerea accizei la motorină

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 11.12.2023 – 03.01.2024 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finanţareaferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2024.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA sau al Municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Documente necesare

Cererea de acord prealabil se depune însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
  2. b) adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  3. c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
  4. d) situațiasuprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicităajutorul de stat și/sauproducția de ciuperciestimată;
  5. e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  6. f) situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
  7. g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
  8. h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
  9. i) cantitățile de motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
  10. j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrele APIA în termen de cel mult 20 zile lucrătoare. Termenul se calculează de la data depunerii cererii de acord.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu