Share
Cum se obțin la noi documente care atestă că o persoană nu a comis  infracțiuni sexuale

Cum se obțin la noi documente care atestă că o persoană nu a comis infracțiuni sexuale

La începutul lunii iulie a acestui an, a intrat în vigoare Legea privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale (registru organizat de MAI, ținut de structurile specializate ale unităților Poliției Române). Până în prezent, în Maramureș  au fost eliberate peste 230 de adeverințe din care să rezultă dacă persoana verificată a săvârșit sau nu infracțiuni ce fac obiectul acestui Registru. Persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține certificatul de cazier judiciar, respectiv de la orice unitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Certificatul de integritate comportamentală nu se substituie certificatului de cazier judiciar. Adeverința și celelalte documente prevăzute în Legea nr.118/2019 (certificatul de integritate comportamentală, copia de pe Registru, extrasul din Registru) au valabilitate de 6 luni, similar certificatului de cazier judiciar.

Entitățile prevăzute în lege solicită certificatul de integritate în condițiile stipulate în legislația proprie/procedurile interne de lucru. Așadar, legea nu instituie obligativitatea solicitării certificatului de integritate comportamentală, a copiei de pe Registru, a extrasului din Registru, respectiv a adeverințelor, din 6 în 6 luni, înainte ca instituțiile să își fi modificat cadrul legal din domeniul de competență.

Articolul 18 din Legea 118/2019 prevede(1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.

Iar art. 25 stipulează: În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administrației publice centrale și locale au obligația de a evalua cadrul legal din domeniul de competență și, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă și/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun:

  • a) contactul direct cu copiii;
  • b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;
  • c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane

Termenul de operaționalizare a Registrului este finalul anului 2020, dar Poliția Română poate elibera certificate/adeverințe de integritate comportamentală, prin structurile de cazier, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităților prevăzute de lege. De asemenea, până la operaționalizare, aceste documente se eliberează la ghișeele aflate în sediile inspectoratelor de poliție județene, de la locul de naștere sau de domiciliu.

În  Maramureș cererile pentru obținerea certificatului de integritate comportamentală se depun la sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative situat pe str. Tineretului nr. 2 din Baia Mare, de luni până joi între orele 08.00 și 10.00, iar eliberarea adeverințelor se realizează între orele 15.00 și 15.30.

 

 

Lasă un comentariu