Share
Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu: O reflecție despre pomenirea celor adormiți

Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu: O reflecție despre pomenirea celor adormiți

În fiecare an, în cursul anului liturgic bisericesc sunt însemnate în calendar anumite zile dedicate pomenirii de obște a celor trecuți la Domnul, adică mutați dintre noi, de aici, de pe pământul cel muritor, în Împărăția lui Dumnezeu cea nemuritoare.

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a pecetluit prin rânduială și tradiție dedicând prin „excelență” o zi de pomenire a celor adormiți, adică sâmbăta. De ce sâmbăta? Pentru că sâmbăta S-a pogorât Hristos-Dumnezeu, la Iad, când a avut loc ridicarea celor adormiți, spre înviere.

Astfel sunt consemnate două zile de pomenire de obște ale celor adormiți, și anume, sâmbetele dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne sau a Înfricoșatei Judecăți și cea dinaintea Pogorârii Duhului Sfânt, amândouă având denumirea de Moși, adică zile în care facem pomenirea părinților, moșilor și strămoșilor adormiți întru Domnul.

Toate îndrumările tipiconale, cărțile de cult și reglementările bisericești precizează faptul că ziua pomenirii celor adormiți este sâmbăta și nu în sărbătorile sau duminicile de peste an, cum de foarte multe ori se întâmplă în unele lăcașuri de cult. De asemenea, este imperativ necesar să se facă diferența între Slujba Parastasului și Litia Mică pentru cei adormiți; iar datoria preotului este aceea de a învața, adică de a catehiza pe credincioși, și de a respecta ceea ce trebuie să facă în astfel de situații. Duminica este ziua Învierii Domnului, zi de aleasă bucurie și nu o zi de pomenire a celor adormiți; însă, și aici, mai sunt unele pogorăminte, însă poate fi doar o excepție și nu o regulă!

De cele mai multe ori se folosește cuvântul „morți” însă acest fapt este impropriu, deoarece noi, ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, suntem alcătuiți din trup muritor și suflet nemuritor. Fiecare la rândul nostru vom adormi și vom învia atunci când va suna trâmbița arhanghelului și vom fi aduși la judecată în fața Dreptului Judecător. De altfel, toate textele liturgice fac referire la „adormitul”, lui Dumnezeu și nu la niște ființe moarte, biologice.

Dumnezeu să le facă veșnică odihnă celor adormiți, aducându-ne mereu aminte de îndemnul Preasfințitului Părinte Iustin: „a pomeni pe cei adormiți dintre noi este o datorie creștinească și sfântă, păstrată și transmisă din moși-strămoși!”.

Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu

Lasă un comentariu