Share
A fost târnosită biserica de la Unitatea Militară 01354 Baia Mare (FOTO)

A fost târnosită biserica de la Unitatea Militară 01354 Baia Mare (FOTO)

Joi, 10 iunie, de praznicul împărătesc al Înălțării Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în mijlocul angajaţilor Unităţii Militare 01354 din Baia Mare, unde a târnosit biserica militară cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, a săvârșit Sfânta Liturghie și a participat la solemnitățile oficiale cu privire la Ziua Eroilor la Monunumentul Ostașului Român.

Slujba de târnosire a bisericii militare

Activitatea militară dedicată eroilor neamului a continuat cu oficierea serviciilor religioase. Primul dintre ele a fost oficiarea slujbei de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă”, ocrotitorul forţelor terestre, sfinţirea exteriorului ca urmare a lucrărilor efectuate şi a picturii din Sfântul Altar, care a fost refăcută.
​Slujba de târnosire a fost necesară, deoarece a fost reorganizată Sfânta Masă.

Piatra de temelie a acestei biserici militare a fost pusă în 5 iunie 1997 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian Chira al Maramureşului şi Sătmarului. Biserica a fost ridicată în Unitatea Militară 01354 Baia Mare, sub purtarea de grijă a preotului militar Vasile Petru Pop, trecut la Domnul în 19 iulie 2016. A fost ajutat îndeaproape de membrii Asociației Creștin Ortodoxe ,„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, de pe langă UM 01354 Baia Mare, prin dărnicia și jertfelnicia personalului militar și civil din unitățile militare 01300, 01354, 01299 și cu ajutorul Direcției Județene de Informații Maramureș, Inspectoratului Județean de Poliție al județului Maramureş, Consiliului Local al municipiului Baia Mare, credincioșilor care au participat la slujbele din această biserică. Biserica a fost ridicată între anii 1997-2014, fiind pregătită pentru prima ei târnosire.

La 1 ianuarie 2017, preotul iconom stavrofor Gavril Vasile Băban, care a câștigat concursul pentru ocuparea postului vacant de preot militar al Garnizoanei Baia Mare, a fost instalat de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului.

În perioada 2017-2021, cu sprijinul comandanților Batalionului 612 Artilerie Antitanc Maramureș (2017 – lt. col. Alin Mihai, 2017-2019 – lt. Dănuț-Gabriel Dănilă, 2019 şi în prezent lt. col. Ioan Alexandru Orban), al personalului militar și civil încadrat în unitatea militară 01354 Baia Mare, al militarilor în rezervă și în retragere din Ministerul Apărării Naționale, al militarilor activi și în rezervă din structurile cu responsabilități în domeniul siguranței și securității naționale, împreună cu membrii familiilor lor, și alături de credincioșii care participă la slujbele religioase oficiate în această biserică militară, s-au realizat mai multe lucrări administrative: s-a restaurat acoperișul bisericii; s-a racordat biserica la instalația de apă curentă; s-a turnat o alee betonată împrejurul bisericii (cu lățime între 3 și 6 m); s-au realizat copertine pentru toate ușile de acces în biserică; s-au înlocuit toate becurile din interiorul bisericii; s-a refăcut sistemul de iluminare din Sfântul Altar; s-a placat cu gresie pridvorul și treptele de acces în biserică; s-au refăcut și înlocuit porțile principale de acces în curtea bisericii militare și o parte din panourile de gard; s-a amenajat un grup sanitar; s-a realizat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii; s-a reamenajat curtea bisericii cu pământ și gazon.

Apoi, în interior, s-a reamenajat și reorganizat Sfântul Altar; s-a rezidit Sfânta Masă; s-a refăcut mobilierul din Sfântul Altar; s-au restaurat și tapisat băncile din biserică; s-a refăcut pictura bisericească din Sfântul Altar, din proscomidiar și diaconicon în tehnica al secco, stilul neo-bizantin cu fond luminos, care a fost realizată de către Aronel Gheorghe Pop-Tătăran, fost militar activ (actualmente în rezervă) în unitatea militară 1300 din Baia Mare și artist plastic, iar cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, pictor și al acestei biserici militare; s-a refăcut sistemul de consolidare al iconostasului; s-au realizat acoperăminte pentru Sfânta Masă, prapori (steaguri bisericești) și cristelnița pentru Taina Sfântului Botez; s-au achiziționat două seturi de sfinte vase pentru Sfânta Liturghie, Sfântul Chivot, Sfânta Evanghelie, cădelniță, candele pentru sfânta masă, candele pentru icoanele împărătești de pe catapeteasmă, cununii pentru Taina Nunții, veșminte preotești și alte obiecte necesare târnosirii bisericii și oficierii serviciilor religioase.

Alte lucrări au cuprins schimbarea sistemului de încălzire de pe convectoare pe centrală termică pe gaz, instalație din cupru și calorifere. Parte din aceste lucrări s-au gestionat și realizat prin Asociația Creștină a Militarilor Maramureșeni, care continuă activitatea vechii Asociații „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, de pe lângă Unitatea Militară 01354 Baia Mare, înființată în anul 2011 de către militarii activi ai Ministerului Apărării Naționale, actualmente Asociația A.C.M.M. fiind coordonată de Pr. Gavril Vasile Băban, alături de Consiliul Director.

Biserica militară funcționează administrativ în proprietatea și subordinea Ministerului Apărării Naționale, cazarmă militară destinată exclusiv asigurării asistenței religioase în baza legii 195/2000, cu privire la organizarea și funcționarea clerului militar, a Ordinului Ministrului Apărării Naționale M2/2014, cu privire la organizarea și funcționarea clerului militar în Ministerul Apărării Naționale, a statutului de organizare și functionare a Bisericii Ortodoxe Române și în directa subordonare canonică chiriarhului locului.

În picorul Sfintei Mese au fost introduse părticele de Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici, odată cu Documentul de Sfinţire, în cele patru colţuri au fost puse icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti – Matei, Ioan, Marcu şi Luca –, Sfânta Masă a fost spălată cu aghiazmă şi apă de trandafiri, unsă cu Sfântul şi Marele Mir, iar apoi acoperită cu cele trei veşminte, peste care s-au pus Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, Sfântul Chivot, două Sfinte Cruci de binecuvântare, două sfeşnice, candela aprinsă, precum şi Sfânta Cruce de dimensiuni mari, pictată pe lemn.
Sfânta Liturghie

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Dan Achim de la Inspectoratul de Jandarmi, Pr. militar Gabriel Vasile Băban, slujitor al acestui sfânt locaş, Pr. Călin Iosip, inspector în cadrul Episcopiei, Pr. Alexandru Nuszer, de la Penitenciarul Tăuţii de Sus, Pr. Adrian Bud, de la ISU Maramureş, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Matei Bogdan, slujitor al acestui sfânt locaş.
​Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Cvartetul „Angelos” din Baia Mare.
Cuvântul de învăţătură

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură, pornind de la Sfânta Evanghelie a praznicului Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos la Ceruri.

„Ne amintim de toţi cei care au trăit şi murit pentru un crez, pentru o cauză. Sute de mii de români au murit pentru întregirea ţării, pentru realizarea visului de veacuri pe care Biserica l-a cultivat. Biserica întotdeauna a cultivat visul unităţii românilor într-o singură ţară. Avem Sfânta Litughie care se face pe înţelesul tuturor, avem Sfânta Scriptură tipărită în limba poporului român, avem tradiţii şi sărbători, avem cultivarea culturii noastre strămoşeşti şi naţionale, prin faptul că Biserica a dăruit naţiunii fii străluciţi şi luminaţi, care au luptat pentru acest ideal de veacuri al poporului român. Şi atunci, astăzi suntem într-un gând de pioasă aducere aminte şi de neuitare a nemuritorilor, a eroilor şi a mărturisitorilor cărora le aşezăm în faţă nu o simplă coroană de flori, sunt frumoase şi aceste gesturi, le aşezăm înainte şi la picioarele lor cununi de rugăciuni, de evlavie, de iubire şi de recunoştinţă, de neuitare şi credinţă, mulţumindu-le că suntem liberi. Iată ce biserică minunată am construit aici, la unitatea militară, foarte spaţioasă şi generoasă, că ne-am recâştigat libertatea, că Biserica a revenit în instituţiile importante, în penitenciare, în armată, în spitale, chiar şi în şcoli. Multă luptă a fost cu înlăturarea orei de religie din şcoală şi a icoanelor, ca să nu ne crească copiii creştini, să se sălbăticească, să devină primitivi. Omul, dacă nu are educaţie, şi spirituală şi culturală, şi lumina cărţii şi a ştiinţei, dar şi lumina lui Dumnezeu şi darul Duhului Sfânt, nu este întreg, nu este desăvârşit ca persoană. Nu se poate desăvârşi. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru întâlnirea de astăzi şi-L rugăm să îi pomenească pe eroi şi să-i aşeze acolo în lumina şi slava Sfintei Treimi”.

Distincţii
​Preotul militar Gavril Vasile Băban a fost distins cu Ordinul „Preot Nicolae Gherman” pentru clerici, pentru activitatea în această unitate militară şi refacerea bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, pentru răspândirea credinţei ortodoxe în rândul militarilor din această unitate şi garnizoană. Comandantul UM 1354 a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru laici, emis cu ocazia Centenarului naşterii marelui ierarh, iar familia domniei sale cu o Diplomă a Anului Omagial. Col. (rez.) Ioan Bota, conducătorul Asociaţiei „Cultul Eorilor”, a fost distins cu Ordinul pentru laici „Preot Nicolae Gherman”. Peste 40 de Diplome ale Anului Omagial au fost oferite, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii militare cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă” din Baia Mare.

Părintele Gabriel Vasile Băban a mulţumit lui Dumnezeu pentru ajutorul dat, Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru binecuvântare şi sfaturi, iar militarilor şi familiilor lor pentru sprijinul acordat. Comandatul UM 01354, Col. Ioan Alşexandru Orban, a adresat, la rândul său, cuvinte de mulţumire tuturor donatorilor şi Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru oficierea acestor momente importante şi i-a înmânat Placheta Batalionului 612 Artilerie Antitanc.
​Părintele Gabriel Vasile Băban, împreună cu soţia, a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, din partea familiei sfinţiei sale, o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Festivitatea de la Monumentul Ostaşului Român
​După Sfânta Liturghie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a participat, la Monumentul Ostaşului Român, la festivităţile prilejuite de Ziua Eroilor, la care au participat oficialităţile judeţene şi municipale şi Fanfara Millenium a municipiului Baia Mare. Aici Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat un Parastas şi a binecuvântat coroanele şi jerbele de flori care s-au depus la monument. Festivitatea s-a desfăşurat după regulamentul militar.

Apelul solemn
​După trecerea în revistă a unităţii de către comandantul Lt. Col. Ioan Alexandru Orban şi intonarea Imnului de Stat al României, a urmat Apelul Solemn, în cadrul căruia au fost citite numele eroilor căzuţi la datorie în primul război mondial.
Col. (rez.) Ioan Bota, preşedintele organizaţiei „Cultul Eroilor”, a acordat o Diplomă de excelenţă Preasfinţitului Părinte Iustin, „în semn de rucunoaştere a contribuţiei aduse şi a ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului pentru simbolurile naţioanle ale României, a sentimentelor de preţuire şi cinstire a înaintaşilor neamului, care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale, cu prilejul Zilei Eroilor”.
​O diplomă de excelenţă din partea organizaţiei „Cultul Eroilor” a fost acordată Pr. Drd. Gabriel Vasile Băban „continuator al consacrării idealului naţional şi de păstrare a unităţii credinţei străbune creştin ortodoxe, în semn de recunoaştere a contribuţiei aduse, a râvnei şi ostenelii neobosite pe altarul cinstirii eroilor neamului românesc”.
​Ceremonialul a continuat cu defilarea batalionului, informează Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”.

Lasă un comentariu