Share
La împlinirea vârstei de 70 de ani: Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene, distins cu Ordinul Omagial și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”

La împlinirea vârstei de 70 de ani: Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene, distins cu Ordinul Omagial și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”

Astăzi, 14 iunie, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare a împlinit 70 de ani.

Cu acest prilej, în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene a avut loc lansarea volumului „Biblioteca de idei. Semper Fidelis”, autor dr. Teodor Ardelean. Evenimentul a adus împreună oficialități locale și județene, academicieni și înalți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, membri reprezentativi ai breslei bibliotecarilor – președintele Asociației Naționale a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România, însoțit de 14 foști sau actuali manageri de biblioteci județene – personalități și oameni de cultură din județ și din țară.

Activitatea, de o ținută profesională de excepție, s-a desfășurat într-un context aniversar, director dr. Teodor Ardelean primind în dar, un volum aniversar surpriză, intitulat „TEODOR ARDELEAN – 70 de ani sub semnul lui HOMO DOCTUS”, coordonat de Daliana Bonaț, director adjunct de specialitate al bibliotecii. În paginile acestui volum și-au așternut gândurile, aprecierile și mărturisirile, o întreagă suită de personalități, academicieni, oameni politici și de cultură, colaboratori și prieteni, din perimetrul cultural și de suflet ai omului și profesionistului Teodor Ardelean.
Distincțiile, diplomele și medaliile primite, alături de discursurile celor prezenți sunt și vor rămâne mărturii ale activității prodigioase a sărbătoritului în domeniile culturii și politicii.

La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care i-a conferit anoversatului Ordinul Omagial și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”, în semn de prețuire și recunoștință „pentru toată activitatea desfășurată, întărind zidurile cei trei piloni fundamentali – credinţă, familie, cultură prin care s-a zidit pe sine şi a construit şi ctitorit în viaţă instituţii culturale unice, ziduri pentru veşnicie şi, mai ales, personalităţi umane, cărora le-a insuflat dragostea de cultură, de cercetare şi de valori şi tradiţie”, informează Arhid. Adrian Dobreanu, Responsabil Comunicații Media-online.

Iată mesajul Omagial al Episcopului Iustin cu această ocazie:

„Născut pe minunatele plaiuri sălăjene la 14 iunie 1951, Profesorul enciclopedist Teodor Ardelean se apropie de semicentenarul care l-a consacrat ca unul dintre cei mai prestigioși intelectuali ai Maramureșului, cu care s-a identificat de peste 44 de ani. Aici a trăit și trăiește o frumoasă poveste de dragoste între el, Dumnezeu și Neamul Său. Pe Dumnezeu L-a iubit și L-a ascultat descifrându-I voința și menirea pe care i le-a hărăzit în această frumoasă lume văzută. Neamul și l-a cinstit, înălțat, venerat și slujit cu toată conștiința și fidelitatea unei personalități complexe și complete, bazându-și existența pe cei trei piloni fundamentali – credință, familie, cultură, prin care s-a zidit pe sine și a construit și ctitorit în viață instituții culturale unice, ziduri pentru veșnicie și, mai ales, personalități umane, cărora le-a insuflat dragostea de cultură, de cercetare și de valori și tradiție.

Cunoscându-l și urmărindu-l pe parcursul ultimelor trei decenii, în toate funcțiile și demnitățile pe care le-a deținut, cea mai dragă fiindu-i, cred, cea de director al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, pentru că este de o ființă cu ea, din punct de vedere spiritual – cultural și ctitoricesc, fiindu-i naș, părinte, ctitor, suflet, minte și trup. Ne-am fost aproape unul altuia, inspirându-ne și susținându-ne reciproc în demersul unic și dureros de necesar, acela de a dărui frumosului și unicului nostru oraș – Baia Mare, o inimă și un suflet.

Domnia Sa i-a dăruit o bibliotecă pe care a născut-o, a crescut-o, a impus-o ca o ctitorire culturală unică în peisajul post-comunist românesc, deci o catedrală a cărții, a luminii, educației și culturii, iar noi i-am dăruit o inimă – Catedrala Duhului Sfânt și Palatul Preasfintei Treimi. Nu ne-a stăpânit și nu ne stăpânește vreun sentiment de mândrie (poate una nepăcătoasă care se raportează la dorința si credința de înnobilare și dăinuire a neamului tău), ci ne învăluie un sentiment de fericire că Dumnezeu a hotărât ca în timpul generației noastre să fie împlinite cele încă nedesăvârșite și că nu ne-am făcut decât datoria de slujitori ai lui Dumnezeu și nobilului neam românesc.

Pe lângă lucrarea unică pe care profesorul Teodor Ardelean a realizat-o în orașul nostru de suflet și județul nostru, în neodihna lui de a răspândi slova românească și cultura strămoșească, a ctitorit mai multe filiale și biblioteci în țară și în afară: câte una la Chișinău, Budapesta și Glasgow, iar în Spania, patru și a trimis 4000 de cărți tocmai în Canada, peste ocean, românilor de acolo. Cred că toate acestea la un loc trec de 100.000 de volume dăruite românilor din diaspora, inclusiv celor din străinătatea apropiată, maramureșenilor din dreapta Tisei. În Episcopia noastră a pus bazele bibliotecii de la mănăstirea Scărișoara Nouă – Carei, ctitoria Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul și a făcut o importantă donație pentru biblioteca Centrului Eparhial din Baia Mare, de peste 2000 de volume precum și mai multe filiale în teritoriu.

Toate acestea sunt izvorâte din inima uriașă și neodihna unui om mare pentru educație, cultură și luminarea românilor de pretutindeni, în graiul, tradiția și credința lor.
Nu voi stărui asupra contribuțiilor științifice și participărilor prestigioase ale Domniei Sale la cultura și literatura românească, unde s-a aplecat cu multă atenție și s-a plecat cu venerație asupra Astrei ardelene și contribuției marelui și unicului Mitropolit – Sfântul Andrei Șaguna, pe care l-a avut model de urmat și sursă de inspirație, aceasta o vor face specialiștii.

Cuvântul meu omagial doresc să fie o mărturie și mărturisire de suflet despre un om de suflet și frate drag, cu care am călătorit umăr la umăr, fără să obosim, pentru că împreună cu noi a călătorit Dumnezeu și neamul nostru. Am să adaug la ceea ce vor spune intelectualii, colegii, ucenicii, prietenii Domniei Sale, la acest crâmpei de veșnicie din viața sa, ceva, cât de puțin, din sufletul și inima unui mare român și adevărat creștin.
Iubitor de Biserică și Neam, profesorul Teodor Ardelean a venit cu bucurie la slujirea reînviatei noastre Episcopii, fiind un apropiat al Înaltpreasfințitului Părinte Justinian, pe care l-a iubit și admirat din multe alte puncte de vedere decât o fac oamenii obișnuiți și ne-a fost aproape nouă, în toate momentele dificile, în rectitorirea acestei Episcopii istorice și martirice, desființată ultima dată în 1948 de comuniști și reînființată în 1990, aducându-și contribuția, inclusiv financiară, pentru noua Catedrală Episcopală.

Apoi, nu a fost eveniment cultural major organizat de Biserica Ortodoxă, la care să nu fi fost invitat și să nu participe cu binecunoscutele intervenții de înaltă ținută academică și enciclopedică. L-am admirat întotdeauna și, mai tânăr fiind, am învățat mereu lucruri noi și importante.
Ca membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în mai multe mandate, a fost nelipsit la marile evenimente, cum ar fi: vizita în Maramureș, din 2003, a Patriarhilor Teoctist al României și Petros al VI-lea al Alexandriei Egiptului și a toată Africa, mai apoi, din 2009, a Patriarhului Daniel, când venerabilul nostru Părinte Justinian a fost înălțat la rangul de Arhiepiscop onorific, în Catedrala Episcopală din Baia Mare. Nu uităm să amintim și evenimentul instalarii noastre ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului din 27 decembrie 2016.

În calitate de deputat mirean în Adunarea Eparhială a avut contribuții remarcabile în acest înalt for eparhial, venind întotdeauna cu discursuri de apreciere și recunoștință față de activitatea desfășurată de clerul, cinul monahal și instituțiile bisericești eparhiale, precum și față de școlile noastre teologice de nivel preuniversitar și universitar.
Pentru toate acestea, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, în consultare cu noi, am decis să-i conferim cea mai înaltă distincție eparhială pentru laici „Crucea Voievodală Maramureșeană”, pe care i-am așezat-o personal pe piept în prezența Înaltpreasfințitului Justinian care, din pricina bătrânețelor patriarhale, a asistat la acest ceremonial cu ochii umeziți de lacrimi, de bucurie, la ședința Adunării Eparhiale desfășurată în sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din incinta noii Catedrale Episcopale, în data de 25 ianuarie 2014.

Că am mers împreună pe drumul ridicării spirituale și culturale a maramureșenilor, o dovedește și faptul că primarul Cătălin Cherecheș ne-a oferit odată, la amândoi, Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare” la primul său mandat, în anul 2011, lucru care m-a onorat, să fim alături, și l-a onorat mult și pe foarte tânărul pe atunci primar Cătălin Cherecheș. Cred că au fost primele titluri oferite de noul primar.

Despre Teodor Ardelean s-ar putea scrie cărți, și se vor scrie!
Eu, din ascultarea de slujitor al lui Dumnezeu, păstor al Păstorilor și Părinte și povățuitor al monahilor și credincioșilor, în numele lor și al dascălilor de teologie am scris tot ce am scris, iar în numele meu și al lor i-aș face următoarea urare: Știm că Psalmistul David, inspirat, a așezat în cartea Sfintei Scripturi următorul text: „Viața omului este de 70 de ani, cei în putere 80 de ani! Ce este mai mult decât aceștia este osteneală și durere” (Psalmul 89, 10, 11).
Aceasta a zis-o Psalmistul, însă Dumnezeu poate hărăzi 90, 96 de ani, cum i-a dăruit Părintelui nostru Justinian, 100 și chiar peste 100. Ori câți vor fi, să fie în sănătate, pace, liniște și bucuria datoriei împlinite pentru Țară, Biserică, Cultură și Neam.

Și vă mai fac o urare, iubite prietene, în nume personal: Să rânduiască Dumnezeu să ne bucurăm ani mulți de povestea de dragoste care se desfășoară sub ochii noștri, între Dumnezeu și mult iubitul Său popor din Maramureș, și să participăm împreună la nunta și ospățul credinței, dăinuirii și veșniciei neamului românesc, care începe aici și va continua în lumina și slava Preasfintei Treimi, la Nunta Fiului de Împărat – Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii.
Sunteți și rămâneți cărturarul nostru de frunte și de cinste, iar pentru noi sunteți și „Academicianul” nostru, lucru neproclamat încă de cel mai înalt for al culturii românești, dar pe care, dacă Dumnezeu îl are în proiectul Său, se va și împlini!

Întru mulți ani luminoși, prestigioși, binecuvântați și sănătoși sub ocrotirea lui Dumnezeu!”.

Bibliografia aniversatului, dr. Teodor Ardelean, o găsiți AICI.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu