Share
Anunț de finalizare proiect “Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest”, cod SMIS 133459

Anunț de finalizare proiect “Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest”, cod SMIS 133459

În luna septembrie 2022 s-a finalizat implementarea proiectului “Stagii de practică pentru studenți în Regiunea Nord Vest”, cod SMIS 133459, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13.

Obiectiv general al proiectului a constat în îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 322 studenți din Regiunea Nord Vest prin implementarea programului de stagii de practică în întreprinderi.

Obiectivul specific al proiectului a constat în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Beneficiar: Sov Consulting S.R.L.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 de luni – respectiv de la 01.10.2022 până la 30.09.2022.

Rezultate atinse în perioada de referință:

  • 322 de persoane au participat la stagii de practică organizate în cadrul proiectului;
  • 322 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și orientare în carieră;
  • 322 de persoane și-au dezvoltat capabilitățile antreprenoriale prin participarea la activități specifice privind administrarea/gestionarea întreprinderii simulate.

Valoarea totală a proiectului a fost 4.221.615,57 lei din care valoarea eligibilă a fost 4.221.615,57 lei, respectiv 4.053.135,43 lei cheltuieli nerambursabile si 168.480,14 lei contributie proprie.

Date de contact:

  • E-mail: office@sovconsulting.ro;
  • mobil: +40.736.367.421; +40.736.367.422;
  • Web site: sovconsulting.ro.

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu