Share
Modificări aduse statutului polițistului

Modificări aduse statutului polițistului

Prin Ordonanța de Urgență din 28 iunie 2024,  au fost aprobate modificări privind protecția juridică a polițistului acționat în instanță și răspunderea sa civilă în caz de pagube.

 Decontarea cheltuielilor de asistență juridică

Polițistului i se decontează cheltuielile de asistență juridică, dacă:

 • împotriva acestuia se desfășoară un proces penal și/sau civil pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu
 • are sau a avut, într-un proces penal, calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultra

Răspunderea materială a polițistului pentru pagube produse unității

Polițistul va răspunde civil pentru întreaga pagubă, calculată la data constatării acesteia, produsă cu vinovăție patrimoniului unității sau patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne, prin acțiunile ori inacțiunile sale care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu.

Situațiile în care polițistul nu răspunde material
 • a) cauzate prin acțiunile ori inacțiunile sale desfășurate în limitele legii;
 • b) generate de riscul normal al serviciului;
 • c) produse pe timpul intervenției la evenimente urgente, dacă a respectat dispozițiile legale incidente, inclusiv procedura de intervenție
 • d) produse din cauze de forță majoră și caz fortuit;
 • e) produse ca urmare a executării dispoziției superiorului ierarhic, caz în care este analizată angajarea răspunderii materiale a acestuia;
 • f) produse în situații de legitimă apărare;
 • g) produse în stare de necesitate;
 • h) constatate după împlinirea unui termen de 3 ani de la data producerii lor.

Reconsiderarea interdicției privind tatuajele

Persoana care participă la un concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante prin încadrare directă/reîncadrare/transfer nu trebuie să aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe față și/sau gât, precum și în alte zone ale capului. Sunt interzise tatuajele care reprezintă imboluri, mesaje, sloganuri sau reprezentări de natură să incite la violență, ură sau discriminare ori care au conotații politice, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Alte modificări:

 • reglementarea modalității de acordare a gradelor profesionale absolventului cu diplomă de licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” în funcție de vechimea în structurile MAI
 • instituirea posibilității aplicării măsurii „atenționării”, ca măsură administrativă cu rol preventiv
 • stabilirea modalității și a criteriilor în baza cărora se realizează repartizarea absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, fiind reglementate mecanismul repartiției în ordinea descrescătoare a rezultatelor și măsura repartizării din oficiu, în situația refuzului de a formula o opțiune
 • reevaluarea masterului profesional, acesta fiind destinat, la forma de învățământ cu frecvență, persoanelor care nu au absolvit anterior un program/curs de formare inițială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, iar la cea cu frecvență redusă, agenților de poliție absolvenți de studii superioare, care îndeplinesc anumite condiții expres stabilite de lege
 • reducerea termenului privind interdicția de modificare a raporturilor de serviciu pentru agentul de poliție absolvent al programului de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție de la 5 la 3 ani.

Modificările au fost anunțate printr-un comunicat, de Ministerul Afacerilor Interne.

Lăcrimioara ZOTA

 


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.Lasă un comentariu