Share

ANUNŢ CONCURS în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Relații Publice și Promovarea județului

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

organizează în data de 21 noiembrie 2018 (proba scrisă) concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Relații Publice și Promovarea județului.

Condiţiile de participare la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul științe ale comunicării, contabilitate, filosofie, filologie;
  • Să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • Să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
  • Să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

Probele stabilite pentru concurs:

  • proba scrisă: 21 noiembrie 2018 ora 10.00
  • interviu

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a III-a.
Probele de concurs se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, str. Gh. Şincai nr. 46, Baia Mare.
Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Biroul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214.659 int. 138 sau pe site la adresa www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “cariera”.

PREŞEDINTE,

Gabriel Valer ZETEA

 

Lasă un comentariu